Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Radioloog

Artsen Campus Sint-Jan

Radioloog

De functie

Om onze medische teams te versterken, wensen we een bekwame en enthousiaste arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming aan te werven.

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als radioloog
 • opgeleid zijn en ervaring hebben in alle anatomische subregio’s en technisch onderricht zijn in klassieke RX, echografie, CT en MR
 • speciale ervaring en interesse hebben in musculoskeletale beeldvorming, inclusief bijhorende therapeutische procedures (puncties, infiltraties, etc.)
 • tijdens zijn volledige carrière toeleggen op musculoskeletale beeldvorming en in dit gebied zowel technische als klinische interesse hebben
 • bereid zijn toe te treden tot een mogelijke ruimere associatie tussen de diensten radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge.

Het profiel

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Het aanbod

Dit betreft een voltijdse activiteit in het departement radiologie-medische beeldvorming op de campus AZ Sint-Jan Brugge.

Meer informatie

Omtrent de functie-inhoud: Dr. Jan Casselman, arts-departementhoofd radiologie-medische beeldvorming, jan.casselman@azsintjan.be

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 maart 2019 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50