Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Plastisch chirurg

Artsen campus Sint-Jan en campus Henri Serruys 40 uur

Plastisch chirurg

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst plastische chirurgie.

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Het profiel

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkenning in de plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde
 • met voorkeur opleiding genoten in een internationaal gerenommeerde dienst plastische heelkunde
 • uitgebreide opleidingservaring in microchirurgie en vrije flap transfer zowel voor borstreconstructies als voor diverse reconstructies van het lichaam
 • specifieke opleiding genoten voor free lumbar flap borstreconstructies
 • ervaring in transgender heelkundige technieken
 • buitenlandse opleiding genoten in faciale esthetiek
 • minimaal 3 wetenschappelijke publicaties volbracht en interesse in verdere uitwerking hiervan
 • praktijkvoering in zowel reconstructieve heelkunde als esthetische heelkunde
 • interesse tot verdere uitbreiding van multidisciplinaire samenwerkingen voor complexe pathologie
 • nauwe samenwerking met collega’s is essentieel
 • hoog maatschappelijk engagement

Het aanbod

Functie van arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, deeltijds op campus Sint-Jan Brugge en deeltijds op campus Henri Serruys Oostende.

Meer informatie

Bij dr. Bob Casaer, arts-diensthoofd plastische heelkunde, via bob.casaer@azsintjan.be


Solliciteren bij

De kandidatuur, samen
met de bewijsstukken, moet ingediend worden
uiterlijk op 31 oktober 2021 bij de voorzitter van de Raad
van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV,
Ruddershove 10 te 8000 Brugge.


Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50