Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Orthopedisch chirurg

Artsen Campus Sint-Jan Brugge 40 uur

Orthopedisch chirurg

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst orthopedie.

Het profiel

Voorwaarden:

  • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
  • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
  • Van onberispelijk gedrag zijn.
  • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
  • Houder zijn van het diploma van arts.
  • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
  • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
  • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

erkend zijn als orthopedisch chirurg met specifieke bekwaming in

o reconstructieve ligamentaire chirurgie van de knie

o prothesiologie van de knie

o traumatologie

een wetenschappelijk profiel gestaafd met publicaties in peer reviewed tijdschriften en minimum 2 jaar fellowship training zijn vereist.

Het aanbod

Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst orthopedie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan Brugge.

Meer informatie

Omtrent de functie-inhoud: dr. Bart Berghs, arts-diensthoofd orthopedie, via e-mail bart.berghs@azsintjan.be.

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 30 juni 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50