Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Neuroloog

Artsen Campus Henri Serruys 40 uur

Neuroloog

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven Neuroloog voor de campus Henri Serruys Oostende.

Het profiel

De kandidaat moet erkend zijn als arts-specialist in de neurologie

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV

Het aanbod

Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe
Wij bieden een voltijdse betrekking van arts-specialist neurologie op de campus Henri Serruys

Meer informatie

bij dr. Marie-Damienne Verhalle, diensthoofd neurologie campus H. Serruys op het nummer 059 55 50 25 of e-mail Marie-Damienne.Verhalle@azsintjan.be.

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50