Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

MKA-chirurg

Artsen Campus Sint-Jan 40 uur

MKA-chirurg

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste mond-, kaak- en aangezichts-chirurg voor de campus AZ Sint-Jan Brugge

Het profiel

Erkend zijn als arts-specialist in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Bereid zijn in team te werken om het volledige domein van de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie te behandelen en om verder subspecialisaties te ontwikkelen
Belang hechten aan wetenschappelijke benadering en onderzoek in deze subspecialisaties
Een extra jaar opleiding genoten hebben in de kaakgewrichtspathologie en dan in het bijzonder de chirurgische aspecten hiervan
Bijkomende opleiding genoten hebben in de traumatologie en in de behandeling van huidtumoren in het gelaat
Bereid zijn deel te nemen aan wetenschappelijke studies en het opzetten ervan in jouw subspecialisatie domein
Actieve deelname als spreker op nationale en internationale congressen

Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
De burgerlijke en politieke rechten bezitten
Van onberispelijk gedrag zijn
Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
Houder zijn van het diploma van tandarts
Houder zijn van het diploma van arts
Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn
Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren
Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Het aanbod

Dit betreft een voltijdse activiteit in de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie op de campus AZ Sint-Jan Brugge.

Meer informatie

Omtrent de functie-inhoud: de heer Johan Abeloos, diensthoofd MKA, e-mail johan.abeloos@azsintjan.be.

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 14 juni 2019 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

Bieke Verhoyen

E-mail Bel 050/45 34 67