Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Interventiecardioloog

Artsen Campus Sint-Jan

Interventiecardioloog

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst cardiologie.

Het profiel

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

– erkend zijn als cardioloog
– ruime ervaring in geavanceerde, innovatieve percutane interventies bij coronair lijden en structureel hartlijden
– een doctoraat in de medische wetenschappen
– bijzondere interesse in klinisch wetenschappelijk onderzoek
– een of meerdere jaren werkervaring in een gerenommeerd buitenlands centrum bekend voor de behandeling van coronaire pathologie en structureel hartlijden
– ruime ervaring met een hartteam werking
– kwaliteiten als opleider van artsen-specialisten in opleiding en fellows

Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
Van onberispelijk gedrag zijn.
Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
Houder zijn van het diploma van arts
Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Het aanbod

Voltijdse betrekking van arts-specialist cardiologie op de campus Sint-Jan Brugge vanaf 1 september 2020.

Meer informatie

Meer informatie bij dr. Rene Tavernier, arts-diensthoofd cardiologie, via rene.tavernier@azsintjan.be

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 17 juli 2020 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50