Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Hartchirurg

Artsen Campus Sint-Jan 40 uur

Hartchirurg

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste hartchirurg voor de campus AZ Sint-Jan Brugge.

Het profiel

Erkend zijn als arts-specialist in de algemene heelkunde met bijzondere bekwaamheid in de hartheelkunde
Ruime ervaring hebben in alle deeldomeinen van de hartchirurgie met bijzondere interesse in klepchirurgie
Bijzondere kennis en expertise in minimaal invasieve hartchirurgische technieken, evenals in transcatheter technieken voor structureel hartlijden
Bereid zijn toe te treden tot de associatie
Deelname aan het wachtsysteem van de dienst hartheelkunde
Bereid zijn om in samenwerking met de collega’s hartchirurgen in het AZ Sint-Jan de dienst cardiochirurgie verder uit te bouwen

Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
De burgerlijke en politieke rechten bezitten
Van onberispelijk gedrag zijn
Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
Houder zijn van het diploma van arts
Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn
Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren
Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Het aanbod

Dit betreft een voltijdse activiteit in de dienst hartheelkunde op de campus AZ Sint-Jan Brugge

Meer informatie

Omtrent de functie-inhoud: de heer Marc Schepens, Arts-diensthoofd, of via e-mail Marc.Schepens@azsintjan.be.

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 14 juni 2019 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

Bieke Verhoyen

E-mail Bel 050/45 34 67