Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Gynaecologen

Artsen Campus Henri Serruys 40 uur

Gynaecologen

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar twee à drie enthousiaste arts-specialisten in de dienst gynaecologie voor de campus Henri Serruys Oostende.

Het profiel

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV

Profiel:

 • De kandidaat moet erkend zijn als arts-specialist in de gynaecologie.

Het aanbod

 • Voltijdse betrekking voor twee à drie arts specialisten in de dienst gynaecologie op de campus Henri Serruys.
 • Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe.

Meer informatie

bij dr. Veerle Depauw, diensthoofd gynaecologie campus H. Serruys op het nummer 059 55 54 24 of e-mail Veerle.Depauw@azsintjan.be.

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, secretariaat dr. Ludo Marcelis, medisch directeur campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: Dorine.Lauwereyns@azsintjan.be

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50