Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Arts-specialist in de nucleaire geneeskunde

Artsen campus Sint-Jan 40 uur

Arts-specialist in de nucleaire geneeskunde

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn we op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de nucleaire geneeskunde.

Het profiel

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Profiel

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • Erkend zijn als specialist in de nucleaire geneeskunde en vergund voor het gebruik van ioniserende straling.
 • Teamspeler en beschikken over communicatieve vaardigheden.
 • Blijk geven van een grote interesse in het vakgebied en bereid zijn om regelmatig bij te scholen.
 • Een doctoraat in de Medische Wetenschappen strekt tot de aanbeveling.
 • Buitenlandse ervaring is een plus.

Het aanbod

Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde op de campus Sint-Jan Brugge.

Meer informatie

Omtrent de functie-inhoud: dr. Frank De Geeter, arts-diensthoofd nucleaire
geneeskunde, via frank.degeeter@azsintjan.be

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 maart 2023, bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50