Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie

Artsen Campus Henri Serruys 40 uur

Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven fysiotherapeut voor de campus Henri Serruys Oostende.

Het profiel

• Erkenning arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie of laatstejaars assistent
• Erkenning revalidatie is een meerwaarde
• Capaciteit om zowel autonoom als in teamverband te kunnen werken
• Communicatievaardigheid naar patiënten, alsook naar andere medewerkers in ziekenhuis toe

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Het aanbod

• Wij bieden een voltijdse of deeltijdse betrekking van arts-specialist op de campus Henri Serruys te Oostende
• De basisactiviteiten zijn consultaties met bijhorende technische activiteiten, alsook EMG, ESWT
• Er is een uitgebreide dienst kinesitherapie met wervelzuilrevalidatie, orthopedische en neurologische revalidatie, cardiale en pulmonale revalidatie, oncologische revalidatie
• Verder is een SP-dienst aanwezig

Meer informatie

bij dr. Els Devos, diensthoofd fysiotherapie campus H. Serruys op het nummer 059 55 51 20 of e-mail Els.Devos@azsintjan.be

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50