Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Anesthesist

Artsen Campus Henri Serruys 40 uur

Anesthesist

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst anesthesie voor de campus Henri Serruys Oostende.

Het profiel

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • Erkend zijn als arts-specialist in de anesthesie.
 • Houder zijn van de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen of subspecialisatie pijntherapie strekt tot aanbeveling.
 • U werkt in associatief verband met de andere anesthesisten zowel in het operatiekwartier als op intensieve zorgen en neemt deel aan de wachtdienst.

Het aanbod

 • Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst anesthesie op de campus Henri Serruys.
 • Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe.

Meer informatie

Bij dr. Andries Fouquet, diensthoofd anesthesie campus H. Serruys op het nummer 059 40 20 35 of via e-mail Andries.Fouquet@azsintjan.be of
Bij dr. Eline Van Brantegem, diensthoofd intensieve zorgen campus H. Serruys op het nummer 059 55 52 64 of via e-mail Eline.VanBrantegem@azsintjan.be

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, secretariaat dr. Ludo Marcelis, medisch directeur campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: Dorine.Lauwereyns@azsintjan.be

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50