Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites
Deel deze pagina

Anesthesist – met bijzondere beroepstitel Intensieve Zorgen

Artsen Campus Sint-Jan Brugge 40 uur

Anesthesist – met bijzondere beroepstitel Intensieve Zorgen

De functie

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen.

Het profiel

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • arts-specialist in de Anesthesie en Reanimatie;
 • houder zijn van de bijzondere beroepstitel Intensieve Zorgen;
 • bijkomende bekwaming in de locoregionale anesthesie;
 • bijzondere bekwaming in de cardiothoracale heelkunde, tevens in het bezit zijn van de “European Certification Adult Transoesophageal Echocardiography”.

Het aanbod

Voltijdse betrekking van arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen, op de campus Sint-Jan Brugge.

Meer informatie

Omtrent de functie-inhoud: dr. Nicolas Müller, arts-departementshoofd anesthesie-kritische zorgen, via e-mail nicolas.muller@azsintjan.be.

Solliciteren bij

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 30 juni 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Direct solliciteren
Meer informatie over deze vacature

AZ Brugge

E-mail Bel 050/45 34 50