Dermatoloog

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste dermatoloog of een arts-specialist in opleiding dermatologie (erkenning als dermatoloog eind 2018) voor de campus Sint-Jan Brugge.

Profiel:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• erkend zijn als dermatoloog of arts-specialist in opleiding dermatologie (erkenning eind 2018).
• bijzondere interesse in de algemene dermatologie.
• specifieke interesse in dermato-oncologie.
• deelname aan het wachtsysteem binnen de dienst huidziekten.
• bereid zijn om in samenwerking met de collega’s dermatologie in het AZ Sint-Jan Brugge de dienst huidziekten verder uit te bouwen.

Aanwervingsvoorwaarden:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst huidziekten op de campus Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 januari 2019 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij dr. Els Wittouck, arts-diensthoofd dermatologie, via els.wittouck@azsintjan.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13

Solliciteren kan tot en met donderdag 31 januari 2019