Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Henri Serruys Oostende

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven fysiotherapeut voor de campus Henri Serruys Oostende.

Profiel:

• Erkenning arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie of laatstejaars assistent
• Erkenning revalidatie is een meerwaarde
• Capaciteit om zowel autonoom als in teamverband te kunnen werken
• Communicatievaardigheid naar patiënten, alsook naar andere medewerkers in ziekenhuis toe

Aanwervingsvoorwaarden:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanbod:

• Wij bieden een voltijdse of deeltijdse betrekking van arts-specialist op de campus Henri Serruys te Oostende
• De basisactiviteiten zijn consultaties met bijhorende technische activiteiten, alsook EMG, ESWT
• Er is een uitgebreide dienst kinesitherapie met wervelzuilrevalidatie, orthopedische en neurologische revalidatie, cardiale en pulmonale revalidatie, oncologische revalidatie
• Verder is een SP-dienst aanwezig

Geïnteresseerd:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys,
Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via email: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Extra info :

bij dr. Els Devos, diensthoofd fysiotherapie campus H. Serruys op het nummer
059 55 51 20 of e-mail Els.Devos@azsintjan.be
U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer
059 55 51 29 of e-mail CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13