Arts-specialist thoraco-vasculaire chirurg

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde.

Profiel:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• erkenning als arts-specialist in de heelkunde
• certificaat van bijzondere bekwaamheid in de vaatheelkunde
• bijzondere interesse in diabetische voetproblematiek
• opleiding/ervaring in EVAR, TEVAR en FEVAR
• opleiding in de acces chirurgie en ervaring in een dialysecentrum
• opleiding VATS
• bekwaming in de diagnostische echografie (arterieel en veneus)
• interesse en bekwaamheid in de algemene / abdominale chirurgie, open en laparoscopisch om op gepaste wijze de verantwoording van de wachten van de dienst op zich te nemen

Aanwervingsvoorwaarden:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist thoraco-vasculaire chirurg op de campus Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 15 juni 2018 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij dr. Bruno Dillemans, arts-diensthoofd algemene, kinder- en vaatheelkunde, via bruno.dillemans@azsintjan.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13