Psychiater

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Het departement psychiatrie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius) zoekt een enthousiaste psychiater (v/m) om op korte termijn ons team te vervoegen. Dit betreft een deeltijdse functie (24 uur) waarbij u zal worden ingeschakeld in de acute psychiatrische zorg, ambulant en residentieel.

Profiel:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Aanwervingsvoorwaarden:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• Erkend zijn als psychiater of arts-specialist in opleiding psychiatrie.

Aanbod:

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV streeft ernaar om kwaliteitsvolle, humane en betaalbare zorg te bieden, dit in samenwerking met alle andere ziekenhuizen in de regio. Het psychiatrisch aanbod (campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius) omvat o.a. vier behandeleenheden (volwassenen en ouderen psychiatrie), een crisiseenheid, een dagziekenhuis, een polikliniek en een liaisonpsychiatrische functie. Het departement is eveneens betrokken bij de werking van het mobiel crisisteam (GGZ netwerk Noord-West-Vlaanderen). Wij streven ernaar optimale en innovatieve zorg te verlenen, in multidisciplinair verband, met openheid en respect voor de cliënt, zijn omgeving en het netwerk.

Geïnteresseerd:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 15 mei 2018 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij dr. Jürgen De Fruyt, departementshoofd psychiatrie, op het nummer 050 45 23 90 of e-mail juergen.defruyt@azsintjan.be

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13

Solliciteren kan tot en met dinsdag 15 mei 2018