Neonatoloog

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst neonatologie.

Profiel:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- erkend zijn als arts-specialist in de kinder-geneeskunde (met erkenning in België)
- in het bezit zijn van de bijzondere beroepstitel in de neonatologie
- ruime ervaring in opvang en stabilisatie van de pasgeborene in de verloskamer bij risico-bevallingen
- ruime ervaring in het begeleiden van doorverwezen extra-uteriene transporten van kritisch zieke pasgeborenen vanuit regionale ziekenhuizen naar de dienst neonatologie
- deelname aan de staflidpermanenties binnen de dienst neonatologie
- ontwikkeling van het toegewezen aandachtsgebied
- participatie aan onderwijstaak op graduaat- en postgraduaatniveau
- bereid zijn om mee te werken aan lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten en eventueel om zelf nieuwe projecten te ontwikkelen
- nauwe samenwerking met verpleegkundige werkgroepen

Aanwervingsvoorwaarden:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist neonatologie op de campus Sint-Jan Brugge vanaf 1 september 2018.

Geprikkeld:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 30 maart 2018 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij dr. Luc Cornette, arts-diensthoofd neonatologie, via luc.cornette@azsintjan.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13

Solliciteren kan tot en met vrijdag 30 maart 2018