Geriater

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste geriater of arts-specialist in opleiding geriatrie voor de campus AZ Sint-Jan Brugge.

Profiel:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• erkend zijn als geriater of arts-specialist in opleiding geriatrie
• vlot kunnen samenwerken met iedereen actief in de ouderenzorg: de eigen multidisciplinaire equipe, zorgverleners uit de eerste lijn, collegae van andere disciplines en andere afdelingen.
• bereid zijn mee te werken aan de opleiding van de ASO’s in het ziekenhuis en aan lopende wetenschappelijke projecten.

Aanwervingsvoorwaarden:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Aanbod:

• wij beschikken over alle aspecten van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt:
- verschillende afdelingen geriatrie, waarvan enkele gespecialiseerd zijn (zorg voor mensen met dementie, chirurgische geriatrie en revalidatie)
- een groeiende ambulante zorg (consultatie en dagziekenhuis geriatrie)
- een zeer actieve interne liaison
- verschillende projecten binnen de externe liaison
• er is een zeer nauwe en gestructureerde samenwerking met andere specialismen zoals de ouderenpsychiaters, neurologen, orthopedisten en vaatchirurgen
• professionele ondersteuning door het werken in een poolsysteem met andere specialismen
• goed draaiend wachtsysteem

Geprikkeld:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 30 maart 2018 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij dr. Margareta Lambert, arts-diensthoofd geriatrie, via margareta.lambert@azsintjan.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13