Anesthesist

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Profiel:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanwervingsvoorwaarden:

Bovenop de normale formulering van het functioneren als anesthesist binnen het departement anesthesie, kritische zorgen en pijnkliniek met hoofdtaak op intensieve zorgen worden volgende specificaties opgenomen waaraan de kandidaat moet voldoen:
• houder zijn van de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen
• houder zijn van Europese certificatie TEE
• aantoonbare academische interesse
• beschikken over management skills

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist anesthesie op de campus Sint-Jan Brugge.

Geprikkeld:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 5 januari 2018 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij dr. Marc Bourgeois, arts-diensthoofd intensieve zorgen, via marc.bourgeois@azsintjan.be

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13

Solliciteren kan tot en met vrijdag 5 januari 2018