Medisch oncoloog i.k.v. verdere uitbouw medische oncologie n az West te Veurne

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst medische oncologie.

Profiel:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanwervingsvoorwaarden:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
- Nederlandstalige kandidaat (met goede kennis van Frans en Engels)
- erkend zijn als medisch oncoloog
- bereid zijn om in samenwerking met het oncologisch centrum van het AZ Sint-Jan Brugge de medische oncologie in az West Veurne verder uit te bouwen
- de kandidaat zal deel uitmaken van de maatschap oncologisch centrum AZ Sint-Jan Brugge

Aanbod:

6/10 (3 dagen per week) tewerkstelling in het az West te Veurne binnen de maatschap van het oncologisch centrum AZ Sint-Jan te Brugge.

Geïnteresseerd:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij Dr. Alain Bols, arts-diensthoofd medische oncologie AZ Sint-Jan Brugge, via alain.bols@azsintjan.be en Dr. Hervé Lebbinck, hoofdarts az West, via herve.lebbinck@azwest.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13