Radioloog (vacature 2)

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken wensen we een bekwame en enthousiaste arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming aan te werven.

Profiel:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanwervingsvoorwaarden:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• erkend zijn als radioloog
• opgeleid zijn en ervaring hebben in alle anatomische subregio’s en technisch onderricht zijn in klassieke RX, echografie, CT, MR en angiografie.
• speciale ervaring en interesse hebben in thoracale en cardiologische beeldvorming op CT en MR.
• bijkomende interesse en ervaring op gebied van PET/SPECT/CT is ook gewenst.

Aanbod:

Dit betreft een activiteit in het departement radiologie-medische beeldvorming op de campus AZ Sint-Jan Brugge.

Geprikkeld:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 8 december 2017 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij Dr. Jan Casselman, arts-departementshoofd radiologie-medische beeldvorming, via jan.casselman@azsintjan.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • --------------------
  • t: 050 32 75 10

Solliciteren kan tot en met vrijdag 8 december 2017