Radioloog (vacature 1)

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken wensen we een bekwame en enthousiaste arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming aan te werven.

Profiel:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanwervingsvoorwaarden:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• erkend zijn als radioloog
• opgeleid zijn en ervaring hebben in alle anatomische subregio’s en technisch onderricht zijn in klassieke RX, echografie, CT, MR en angiografie
• speciale ervaring en interesse hebben in interventionele radiologie, dit zowel in het neuroradiologie, abdominale en perifere toepassingsgebied. Meer in het bijzonder moet de kandidaat in staat zijn intracraniële thrombectomies uit te voeren en aneurysma’s te coilen.
• bereid zijn mee te functioneren in de gezamenlijke angiowacht voor de regio Brugge - Noord West-Vlaanderen die in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av, campus Brugge, wordt georganiseerd.

Aanbod:

Dit betreft een activiteit in het departement radiologie-medische beeldvorming op de campus AZ Sint-Jan Brugge.

Geprikkeld:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 8 december 2017 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij Dr. Jan Casselman, arts-departementshoofd radiologie-medische beeldvorming, via jan.casselman@azsintjan.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13

Solliciteren kan tot en met vrijdag 8 december 2017