Klinisch bioloog/ziekenhuishygiënist

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken wensen we een bekwame en enthousiaste klinisch bioloog/ ziekenhuishygiënist in de dienst laboratoriumgeneeskunde-microbiologie aan te werven.

Profiel:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanwervingsvoorwaarden:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• een enthousiaste, patiëntgerichte en communicatieve all-round collega
• erkend zijn als arts-specialist in de klinische biologie met een ruime ervaring in microbiologie en houder van het diploma ziekenhuishygiënist.
• bijkomende opleiding in de infectiologie en/of managementtechnieken strekt tot de aanbeveling.

Aanbod:

Dit betreft een activiteit in de dienst laboratoriumgeneeskunde-microbiologie op de campus AZ Sint-Jan Brugge.

Geprikkeld:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 8 december 2017 bij de voorzitter van het
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij Dr. Sylvie Roggeman, laboratoriumdirecteur, via sylvie.roggeman@azsintjan.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13

Solliciteren kan tot en met vrijdag 8 december 2017