Maag-, darm- en leverarts

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten.

Profiel:

Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
Van onberispelijk gedrag zijn.
Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
Houder zijn van het diploma van arts.
Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanwervingsvoorwaarden:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• jong en dynamisch maag- darm- en leverarts
• met bijkomende academische opleiding en ervaring in de invasieve endoscopie, inclusief ESD, ERCP en interventionele echo-endoscopie, onderbouwd met publicaties als eerste auteur met minstens 4 artikels in internationale gastroenterologische
tijdschriften
• bereid te werken in associatief teamverband volgens de visie en missie van de dienst

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist maag-, darm- en leverziekten op de campus Sint-Jan Brugge.

Geprikkeld:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 3 november 2017 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij Dr. Hans Orlent, arts-diensthoofd maag-, darm- en leverziekten, via hans.orlent@azsintjan.be

Advertentie:

Kun je hier downloaden

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13

Solliciteren kan tot en met vrijdag 3 november 2017