Neus-, oor- en keelarts (vacature 2)

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge en Henri Serruys in Oostende) en biedt optimale zorg van hartje Brugge tot aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers (m/v).

Functie:

Om onze medische teams te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst neus-, oor- en keelziekten.

Profiel:

• Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
• Van onberispelijk gedrag zijn.
• Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
• Houder zijn van het diploma van arts.
• Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
• Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
• Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Aanwervingsvoorwaarden:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:
• erkenning als neus-keel-oor arts
• fellowship-trained allergoloog met praktische kennis van immunotherapie voor aëro-allergenen in al zijn toedieningsvormen met oog op uitbouw multidisciplinair allergieteam
• bijkomende bekwaming in vestibulologie met oog op uitbouw multidisciplinaire vertigo raadpleging in nauwe samenwerking met neurologie
• bijkomende bekwaming in olfactologie om de reeds bestaande reuk- en smaakraadpleging verder uit te bouwen.
• wetenschappelijk curriculum en buitenlandse ervaring in diverse universitaire centra zijn wenselijk.

Aanbod:

Naast een activiteit op de campus Sint-Jan Brugge bieden wij u zeer interessante contractvoorwaarden.

Geprikkeld:

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 16 oktober 2017 bij de voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Extra info :

Bij Dr. Tom Vauterin, arts-diensthoofd neus-, oor- en keelziekten, via tom.vauterin@azsintjan.be.

Meer info en solliciteren

  • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sandra Van de Cappelle
  • t: 050 32 75 13

Solliciteren kan tot en met maandag 16 oktober 2017